پیشنهاد بوئینگ برای فروش ۳ مدل هواپیما به ایران

پیشنهاد بوئینگ برای فروش ۳ مدل هواپیما به ایران

مقصود اسعدی سامانی با اشاره به جزئیات سفر هیئتی ازبوئینگ به ایران بیان کرد: در حال حاضر تعداد هواپیماهای بوئینگ کشور حدود 60 فروند است. دبير انجمن شرکتهای هواپيمایی با اشاره به جزئيات سفر هيئتی از بوئينگ به ایران گفت: بعد از مجوز وزارت خزانهداری آمریکا به بوئينگ برای مذاکره با ایران٬ مدیران شرکت بوئينگ تمایل خود را برای سفر به ایران و مذاکره با شرکتهای هواپيمایی ایرانی اعلام کردند. به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ مقصود اسعدی سامانی با اشاره به جزئيات سفر هيئتی از بوئينگ به ایران بيان کرد: در حال حاضر تعداد هواپيماهای بوئينگ کشور حدود 60 فروند است.

وی افزود: در حال حاضر 48 فروند هواپيمای بوئينگ ٬MD بوئينگ ٬747 بوئينگ ٬737 بوئينگ 727 و بوئينگ 757 در شرکتهای هواپيمایی مختلف ایرانی در حال پرواز هستند که 32 درصد از ناوگان فعال هوایی کشور را تشکيل میدهد. دبير انجمن شرکتهای هواپيایی ادامه داد: مذاکرات فشرده در طی 2 روز بين نمایندگان شرکت بوئينگ با شرکت هواپيمایی جمهوری اسلامی (هما) و سایر شرکتهای هواپيمایی برای پشتيبانی هواپيماهای موجود فعال در ناوگان هوایی ایران اعم از قطعات٬ نشریات و سایر خدمات و موارد مرتبط با ایمنی پروازها صورت گرفت. وی ادامه داد: نمایندگان بوئينگ این اطمينان را به شرکتهای هواپيمایی ایرانی دادند که با انعقاد قرارداد با ایرلاینهای ایرانی برای موارد گفته شده پشتيبانی لازم را انجام دهند٬ ضمن اینکه بعد از توافق ژنو مواردی از همکاریهای موردی بين شرکت بوئينگ و برخی از شرکتهای هواپيمایی ایرانی صورت گرفته است و در حال حاضر این همکاریها ادامه دارد.

اسعدی سامانی افزود: در این مذاکرات همچنين چگونگی همکاریهای آتی شرکت بوئينگ با ایران مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و نمایندگان بوئينگ نيز هواپيماهای قابل ارائه خود را برای فروش به شرکتهای هواپيمایی ایران را عرضه کردند که قطعاً نحوه همکاری بوئينگ با شرکتهای ایرانی در پشتيبانی از هواپيماهای موجود کشور و پایبندی به تعهدات در تصميم ایرلاینها برای خرید هواپيما از شرکت بوئينگ تاثير خواهد داشت. وی با بيان اینکه شرکت بوئينگ سریهای جدید هواپيماهای ٬737 787 و 777 را برای فروش به ایران پيشنهاد داد٬ گفت: شرکتهای هواپيمایی ایرانی پيشنهادات بوئينگ برای فروش محصولات خود به ایران را بررسی و متناسب با منافع شرکتها و مصالح ملی تصميمگيری خواهند کرد.

دبير انجمن شرکتهای هواپيمایی در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تامين مالی خرید احتمالی هواپيما از بوئينگ گفت: تيم اعزامی بوئينگ به ایران متشکل از مدیر فروش منطقهای این شرکت٬ مدیر منطقهای بوئينگ٬ مسئولان سرویس خدمات و پشتيبانی و فاینانس بودند و در جلسه با مدیران خطوط هوایی ایران روشهای همکاری دوطرف مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

اسعدی سامانی درباره زمان نهایی نتيجه مذاکرات برای خرید هواپيما از بوئينگ نيز گفت: چگونگی پشيبانی از هواپيماهای موجود بوئينگ در ایران توسط این شرکت و اجرای تعهدات آنها ارتباط مستقيم با خرید هواپيما از بوئينگ به ایران خواهد داشت و قطعاً شرکتهای هواپيمایی ایرانی با بررسی شرایط و نحوه رفتار بوئينگ بعد از لغو تحریمها و نياز کشور به ناوگان جدید تصميم لازم را خواهند گرفت. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر روش تأمين مالی خرید هواپيما گفت: طی مذاکرات انجام شده٬ شرکت بوئينگ در این زمينه نيز پيشنهاداتی در حوزه تامين فایناس از منابع خارجی را ارائه داده است که توسط شرکتهای هواپيمائی ایرانی بررسی و متناسب با منافع و مصالح اقتصادی شرکتها تصميم لازم گرفته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *