مسجد کاپیتان کلینگ پنانگ

مسجد کاپیتان کلینگ(Kapitan Keling Mosque)

مسجد کاپیتان کلینگ از مشهورترین و زیباترین مساجد پنانگ است. قبل از ساخته شدن مسجد ایالتی پنانگ، یکی دیگر از مساجد زیبای پنانگ، این مسجد را مسجد ایالتی پنانگ می نامیدند. علت نام گذاری این مسجد به همین نام  به خاطر رهبر انجمن مسلمانان هند می باشد که وی،یعنی کاپیتان کلینگ، اولین روحانی این مسجد بوده است. کاپیتان تمام مصالح مورد نیاز ساخت این مسجد را از هند وارد کرده است. ساختمان اصلی مسجد، بنایی مستطیلی شکل و یک طبقه با سقفی شیروانی شکل می باشد و معماری این مسجد بسیار خیره کننده است. دورتا دور مسجد را نیز صندلی های سنگی و مغازه های خانگی فرا گرفته است.

نقشه گوگل

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: