پارک ملی آنگ تونگ ساموئی

پارک ملی آنگ تونگ

این پارک زمانی محل زندگی مهاجرانی بوده است که از جامعه طرد شده و بعد ها به پنانگ منتقل شدند اما آثار زندگی آنها هنوز در این پارک به جای مانده است. این پارک متشکل از 422 جزیره ی کوچک،که همگی با جنگل های انبوه پوشیده شده اند و محل زندگی حیوانات گوناگونی چون میمونهای دم دراز و بوزینه های قد کوتاه و… می باشد. همچنین تعدادی صخره و پرتگاه عظیم، غارها و تالاب های مخفی هم در این پارک یافت می شود.

نقشه گوگل

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: