کتابخانه دیوید ساسون بمبئی

کتابخانه دیوید ساسون 

کتابخانه دیوید ساسون که در سال ۱۸۷۰ تشکیل شده است. این کتاب خانه با دارا بودن صد هزار کتاب یکی از بزرگترین کتابخانه در هند می باشد . این کتاب خانه در شهر بمبئی هند قراردارد.