تور مسکو و سنت پترزبورگ ویژه خردادماه (برگزار شده)

روسیه فضاگشت

7 شب و 8 روز

ویژه شب های سفید

4 شب سنت پترزبورگ 3 شب مسکو

جزئیات تور